WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
05.06.2008

Podpisanie aneksów do porozumień ws. realizacji PO IiŚ


W dniu 28 maja br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podpisał z Ministerstwem Środowiska aneks do porozumienia ws. realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla I i II osi priorytetowej.
W dniu 28 maja br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podpisał z Ministerstwem Środowiska aneks do porozumienia ws. realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla I i II osi priorytetowej.

Treść aneksu

Więcej informacji...