WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
04.12.2018

Wyniki V edycji Konkursu ,,Ekologiczny magister i doktor"

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał nagrody w V edycji Konkursu "Ekologiczny magister i doktor".

W kategorii ekologiczny doktor:

- Nagroda w wysokości 10 000,00 zł - Lucyna Bilińska,
- Nagroda w wysokości 10 000,00 zł - Hubert Antolak,
- Nagroda w wysokości 10 000,00 zł - Justyna Adamiak.

W kategorii ekologiczny magister:

- Nagroda w wysokości 5 000,00 zł - Iwona Drelich,
- Nagroda w wysokości 5 000,00 zł - Anna Wasiak.

Celem Konkursu było wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym.