WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
02.10.2018

Kolejny Laureat Konkursu ogłoszonego w ramach Programu Priorytetowego ,,Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków" - III edycja - wyłoniony

WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż wyłoniono kolejnego Laureata Konkursu o dotację i pożyczkę na zadanie z dziedziny Ochrona przyrody i krajobrazu ogłoszonego w ramach III edycji Programu Priorytetowego: „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków”.

Projekt objety dofinansowaniem

Ostateczna Lista Laureatów zostanie przedstawiona w terminie zgodnym z zapisami zawartymi w Regulaminie Konkursu,
tj. do 15.11.2018 r.

Życzymy udanej realizacji projektu.