WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
08.08.2018

Fundusz przystępuje do zbierania informacji na temat znaczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej planowanych do realizacji przy współudziale środków WFOŚiGW w Łodzi w 2019 roku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, informuje, iż  przystępuje do prac nad sporządzeniem projektu planu działalności na 2019 rok.  W związku z tym, zwracamy  się do zainteresowanych uzyskaniem  dofinansowania ze środków Funduszu  z prośbą o przesłanie informacji na temat znaczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej planowanych do realizacji przy współudziale środków WFOŚiGW w Łodzi w 2019 roku.

Informacja powinna zostać przedstawiona zgodnie z układem określonym w załączonej poniżej  tabeli. Wypełnioną tabelę prosimy przesyłać do Biura Funduszu wyłącznie w formie elektronicznej, na adres e-mail fundusz@wfosigw.lodz.pl  w terminie do dnia 14 września 2018 r.

Dodatkowych informacji udzielają:

  • Ewa Gregorek  tel. 42 66 34 137 - Zespół ds. Projektów  Inwestycyjnych (zadania z dziedziny: Ochrona Powietrza, Ochrona Zasobów Wodnych, Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi, Pozostałe Zadania)
  • Karolina Rzetelska  tel. 42 66 34 151 - Zespół ds. Projektów Nieinwestycyjnych (zadania z dziedziny Edukacja Ekologiczna; Ochrona Przyrody i Krajobrazu Badania Naukowe i Ekspertyzy)
  • Dorota Linowiecka tel. 42 66 34 123 - Zespół ds. Analiz i Planowania.

Do pobrania: