WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
04.05.2018

Projekt ,,Listy przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Łodzi na 2019 rok"

Informujemy, iż WFOŚiGW w Łodzi opracował projekt „Listy przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Łodzi na 2019 rok”. Prosimy Państwa o zapoznanie się z niniejszym projektem i zgłaszanie uwag odnośnie kluczowych przedsięwzięć, których realizacja jest niezwykle istotna z punktu widzenia osiągnięcia celów środowiskowych województwa łódzkiego.

Uwagi prosimy nadsyłać w formie elektronicznej na adres: fundusz@wfosigw.lodz.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.05.2018 r.

Kontakt telefoniczny - sprawy merytoryczne:

  • Monika Kosiorek - Zespół ds. Projektów Inwestycyjnych, tel. (42) 66 34 136
  • Karolina Rzetelska - Zespół ds. Projektów Nieinwestycyjnych, tel. (42) 66 34 151

Kontakt telefoniczny - sprawy organizacyjne:

  • Dorota Linowiecka - Zespół ds. Analiz i Planowania, tel. (42) 66 34 123

Do pobrania: