WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
22.09.2017

Wznowienie naboru wniosków na zadania dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że wznawia nabór wniosków o udzielenie dofinansowania z dziedziny Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi w formie dotacji składanych na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest jako dofinansowanie wyłącznie ze środków WFOŚiGW w Łodzi. W pierwszej kolejności do składania wniosków zapraszamy te jednostki, które do dnia 15 września 2017 r. podpisały umowę z wykonawcą zadania. Zakończenie realizacji zadania powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż do 29 grudnia 2017 r. Termin zakończenia naboru ustala się do dnia 15 października 2017 r.