WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
21.08.2017

Fundusz przystępuje do zbierania informacji na temat znaczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej planowanych do realizacji przy współudziale środków WFOŚiGW w Łodzi w 2018 roku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, informuje, iż  przystępuje do prac nad sporządzeniem projektu planu działalności na 2018 rok.  W związku z tym, zwracamy  się do zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania ze środków Funduszu z prośbą o przesłanie informacji na temat znaczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej planowanych do realizacji przy współudziale środków WFOŚiGW w Łodzi w 2018 roku.

Informacja powinna zostać przedstawiona zgodnie z układem określonym w załączonej poniżej  tabeli.

Wypełnioną tabelę, o której mowa powyżej prosimy przesyłać do Biura Funduszu wyłącznie w formie elektronicznie, na adres e-mail fundusz@wfosigw.lodz.pl  w terminie do dnia 15 września 2017 r.

Dodatkowych informacji udzielają:

  • Ewa Gregorek  tel. 42 66 34 137 Zespół ds. Projektów  Inwestycyjnych (zadania z dziedziny: Ochrona Atmosfery, Ochrona Zasobów Wodnych, Ochrona Powierzchni Ziemi, Pozostałe Zadania Inwestycyjne);
  • Karolina Rzetelska  tel. 42 66 34 151 Zespół ds. Projektów Nieinwestycyjnych (zadania z dziedziny Edukacja Ekologiczna; Ochrona Przyrody i Krajobrazu Badania Naukowe Ekspertyzy);
  • Dorota Linowiecka tel. 42 66 34 123 Zespół ds. Analiz i Planowania.

Do pobrania: