WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
25.07.2017

Nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z dziedziny - Pozostałe zadania ochrony środowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż dopuszcza składanie nowych wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, dla zadań z dziedziny „Pozostałe zadania ochrony środowiska”, z przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych lub sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych na wyposażenie jednostek OSP i PSP. Złożone wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpływu do Funduszu, wyłącznie w sytuacji posiadania przez Fundusz wolnych środków, niewykorzystanych przez Beneficjentów w ramach udzielonych dofinansowań na ten cel w roku 2017 r.

.