WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
30.06.2017

Projekt CLIMCITIES - Adaptacja do zmian klimatu małych i średnich miast Polski

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi serdecznie zaprasza na bezpłatny udział w projekcie CLIMCITIES ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU MAŁYCH I ŚREDNICH MIAST POLSKI, który jest realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z norweską firmą Vista Analys i partnerstwie WFOŚiGW w Łodzi.

Szkolenia odbędą się w siedzibie naszego Funduszu przy ul. Dubois 118 w dniach: 13-14.07.2017, 29-30.08.2017 i 19-20.09.2017. Celem projektu jest rozwijanie zdolności adaptacji do zmian klimatu małych i średnich miast Polski poprzez zapewnienie podmiotom na poziomie lokalnym dostępu do wiedzy na temat adaptacji do zmian klimatu oraz realizacja celów adaptacyjnych określonych w unijnej i krajowej strategii adaptacji do zmian klimatu.

Formularz rekrutacyjny można znaleźć na stronie http://climcities.ios.gov.pl/rekrutacja

Do pobrania: