WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
02.06.2017

Informacja w sprawie wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z dziedziny - Pozostałe zadania ochrony środowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z dziedziny „Pozostałe zadania ochrony środowiska”, z przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych lub sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych jako wyposażenie jednostek OSP i PSP, został już zakończony. Biorąc powyższe pod uwagę, wnioski, które będą składane na realizację wyżej wymienionych zadań, pozostaną bez rozpatrzenia i będą zwracane Wnioskodawcom.

.