WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
12.05.2017

Projekt "Listy przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Łodzi na 2018 rok"

Informujemy, iż WFOŚiGW w Łodzi opracował projekt „Listy przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Łodzi na 2018 rok”. Prosimy Państwa o zapoznanie się z niniejszym projektem i zgłaszanie uwag odnośnie kluczowych przedsięwzięć, których realizacja jest niezwykle istotna z punktu widzenia osiągnięcia celów środowiskowych województwa łódzkiego.

Uwagi prosimy nadsyłać w formie elektronicznej na adres: fundusz@wfosigw.lodz.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.05.2017 r.

Kontakt telefoniczny - sprawy merytoryczne:

  • Monika Kosiorek  - Zespół ds. Projektów Inwestycyjnych, tel. (42) 66 34 136
  • Katarzyna Nowak - Zespół ds. Projektów Nieinwestycyjnych, tel. (42) 66 34 154

Kontakt telefoniczny - sprawy organizacyjne:

  • Dorota Linowiecka - Zespół ds. Analiz i Planowania, tel. (42) 66 34 123
Do pobrania: