WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
03.04.2017

V Forum Eksperckie

Dnia 31 marca 2017 roku na terenie WFOŚiG w Łodzi odbyło się V Forum Eksperckie, którego tematem przewodnim było gospodarowanie odpadami komunalnymi.  W ramach otwartych drzwi WFOŚiGW w Łodzi  samorządowcy, przedstawiciele świata nauki, przedsiębiorcy i pracodawcy debatowali nad racjonalizacją gospodarowania odpadami komunalnymi. Problem ten dotyczy wszystkich obszarów naszego województwa dlatego też dobre praktyki w tym zakresie zgromadziły wielu zainteresowanych. Forum uroczyście zainaugurował Wiceprezes Zarządu WFOŚiGW w Łodzi Pan Cezary Dzierżek, wykład wprowadzający "Gospodarka cyrkulacyjna a wojewódzki plan gospodarki odpadami" wygłosiła pani Magdalena Kontowicz z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Dobre praktyki zaprezentowali przedstawiciele ZGO "Pukinin" z Rawy Mazowieckiej, Toensmeier z Kutna i Eko-Region z Bełchatowa. Małgorzata Skupińska kierownik Zespołu ds. projektów inwestycyjnych WFOŚiGW w Łodzi zaprezentowała formy wsparcia dostępne nie tylko w Funduszu. Dyskusja zaowocowała wymianą doświadczeń i kontaktów co było ważnym celem tego spotkania.