WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
30.03.2017

Zamknięcie naboru wniosków o dotację na zadania dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że z dniem 01.04.2017 r. zamyka nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w formie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest zarówno w ramach Programu Priorytetowego "SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest WFOŚiGW", jak również ze środków własnych WFOŚiGW w Łodzi, z uwagi na znaczne przekroczenie kwoty wnioskowanej w stosunku do zaplanowanych na ten cel środków.

W przypadku gdy pojawi się możliwość zwiększenia puli środków lub dodatkowych oszczędności z już rozdysponowanych kwot, możliwe będzie wznowienie naboru. Stosowna informacja pojawi się na stronie internetowej. Wnioski złożone pomimo zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane Wnioskodawcom.