WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
17.03.2017

V FORUM EKSPERCKIE Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Drzwi otwarte nowej energooszczędnej siedziby - 31 marzec 2017 rok.

Pragniemy serdecznie zaprosić na V Forum Eksperckie dotyczące innowacyjnych rozwiązań WFOŚiGW w Łodzi. Spotkanie dedykowane jest przedstawicielom JST zajmujących się racjonalizacją gospodarowania odpadami komunalnymi, RIPOK-om, firmom branżowym i wszystkim zainteresowanym tematem. Ma ono na celu promować nowe rozwiązania  w dziedzinie ochrony przyrody. Podczas tego spotkania celem nadrzędnym będzie zacieśnienie współpracy środowiska i wymiana doświadczeń. Celem szczegółowym forum będzie zaprezentowanie nowej siedziby i oferty Funduszu. WFOŚiGW ma misję by stać się platformą innowacyjnych rozwiązań na polu ochrony przyrody i miejscem przyjaznym i wspierającym środowisko  w krzewieniu ekologii w „mojej małej ojczyźnie”.

PROGRAM:


12.00-12.15 - oficjalne otwarcie IV Forum

12.15-12.45 - wykład inauguracyjny Gospodarka cyrkulacyjna a wojewódzki plan gospodarki odpadami - Urząd Marszałkowski w Łodzi

12.45-13.30 - Postęp w zakresie selektywnej zbiórki odpadami. Dobre praktyki: EKO-REGION, TOENSMEIER, ZGO "PUKININ"

13.30-13.45 - Źródła finansowania  - przedstawiciel WFOŚiGW w Łodzi

13.45-14.00 - Problemy w zakresie realizacji planów gospodarki odpadami - dyskusja panelowa.

14.00-14.30 - Drzwi otwarte - zwiedzanie siedziby Funduszu, konsultacje z pracownikami WFOŚiGW w Łodzi, poczęstunek.

 

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres: promocja@wfosigw.lodz.pl  do dnia 24 marca 2017 r.
W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących danych:

  • imię i nazwisko, instytucja,
  • zajmowane stanowisko,
  • kontakt mailowy i telefoniczny.

Decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Forum poinformujemy drogą elektroniczną. Ilość miejsc ograniczona.