WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
17.03.2017

Sesja popularno-naukowa "Szlachetne zdrowie..." w XXXII LO w Łodzi

16 marca 2017 w XXXII LO w Łodzi odbyła się sesja popularno-naukowa "Szlachetne zdrowie..." poświęcona profilaktyce chorób cywilizacyjnych, kierowana do młodzieży gimnazjalnej i  licealnej.

W uroczystości brali udział również przedstawiciele WFOŚiGW w Łodzi. Zaproszeni goście z Fundacji "Krwinka" przekazali  informacje na temat przeszczepów szpiku kostnego. Ratownicy medyczni zaprezentowali metody udzielania pierwszej pomocy. Prezentacje przygotowane przez uczniów przybliżyły problemy zdrowotne związane z zanieczyszczeniami środowiska i niezdrowym stylem życia. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza przełoży się na lepsze zdrowie młodzieży.