WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
14.03.2017

KONKURSY NA ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż w Konkursach:

- „Nasza Eko-pracownia"

- "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018"

w przypadku, gdy Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz ubiega się o rozliczanie w kwotach brutto, każdorazowo jest zobowiązany do przedłożenia interpretacji indywidualnej wydanej w przedmiotowym zakresie (na etapie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie dopuszcza się złożenie kserokopii wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej).

Jednocześnie przypominamy, iż na podstawie aktualnych przepisów gminne jednostki budżetowe nie mogą być samodzielnym podatnikiem podatku VAT oraz taki status nie przysługuje samorządowym zakładom budżetowym. Jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do podjęcia rozliczenia podatku VAT wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi najpóźniej od 1.01.2017 r.