WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
01.03.2017

Plan przedziwdziałania skutkom suszy dla regionu wodnego Warty

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości zapoznania się z projektem „Planu przeciwdziałania skutkom suszy dla regionu wodnego Warty” dostępnym na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu: http://www.poznan.rzgw.gov.pl/ w zakładce Planowanie w gospodarowaniu wodami – Plan przeciwdziałania skutkom suszy lub https://suszarzgwpoznan.mggp.com.pl/ od dnia 8 marca 2017 r. 

Możliwość składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków do przedmiotowego Projektu będzie odbywać się od dnia 08.03.2017 r. do dnia 08.09.2017r.