WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
01.02.2017

Konkurs "Nasza Eko-pracownia"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza Konkurs na dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasza Eko-pracownia”

Wnioski można składać od dnia 19.04.2017r. do dnia 19.05.2017 r. do godz. 1430, na formularzach znajdujących się do pobrania poniżej. Wnioski złożone przed jak i po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie!

Do pobrania: