WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
26.01.2017

Dofinansowanie na krajowy wkład własny ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż w roku 2017, tak jak w roku ubiegłym, na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem bezzwrotnych środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub z innych funduszy, będzie udzielał dofinansowania wyłącznie w formie preferencyjnej pożyczki.

Zgodnie z obowiązującymi w roku bieżącym "Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi" dla pożyczek stanowiących krajowy wkład własny wysokość oprocentowania w stosunku rocznym wynosi r=(s.r.w.- 2,5 p.p.), lecz nie mniej niż 0,5 %. Natomiast łączny okres spłaty pożyczki wraz z okresem karencji nie może przekroczyć 15 lat.

Zachęcamy do ubiegania się o niniejsze dofinansowanie.