WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
25.01.2017

Regulamin udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza do zapoznania się z „Regulaminem udzielania dotacji przez WFOŚiGW w Łodzi na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW na rok 2017” i uprzejmie informuje, iż formularze wniosków dotyczące ww. regulaminu wraz z załącznikami są dostępne są w zakładce „Dla Beneficjentów - Formularze wniosków”

 

Do pobrania: