WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
19.12.2016

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do WFOŚiGW w Łodzi

Harcerze Chorągwi Łódzkiej ZHP im. Aleksandra Kamińskiego przekazali w dniu dzisiejszym na ręce Prezesa WFOŚiGW w Łodzi Tomasza Łyska Betlejemskie Światło Pokoju dla Zarządu i Pracowników Funduszu. Hasło tegorocznej wędrówki Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi "Odważnie twórzmy pokój"

Idea Betlejemskiego Światła Pokoju narodziła się w Austrii, gdzie w 1986 r. w intencji niewidomych dzieci przewieziono płomień z groty betlejemskiej - miejsca narodzin Chrystusa. Dwa lata później austriaccy skauci sami pojechali po Światło do Betlejem. Od tego czasu ten symbol pokoju i jedności trafia do Wiednia co roku, a skauci z różnych krajów roznoszą Światło po Europie. Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w akcji od 1991 r. Tradycyjnie przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. W tym roku harcerki i harcerze ZHP otrzymali od słowackich skautów Betlejemskie Światło Pokoju w niedzielę 11 grudnia.