WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
21.12.2016

Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza Konkurs na dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Kampania Edukacyjno – Promocyjna – Ratujmy Pszczoły”.

Wnioski będzie można składać w terminie do 31.01.2017r., na formularzach znajdujących się do pobrania poniżej. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie.

Dp pobrania: