WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
25.11.2016

Otwarcie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Chabielicach

W dniu 22 listopada 2016 r. nastąpiło uroczyste otwarcie ekopracowni „Magiczny świat” w Szkole Podstawowej w Chabielicach.

W wydarzeniu uczestniczyli: Pani Krystyna Czechowska - Dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Pan Krzysztof Kamieniak - Wójt Gminy Szczerców, Pan Zbigniew Szcześniak - przewodniczący Rady Gminy Szczerców, Pani Dorota Słowińska - Skarbnik Gminy Szczerców, Pan Janusz Kuliński i Pani Urszula Krysiak - reprezentujący  Zespół Obsługi Placówek  Oświatowych  Gminy Szczerców. Uroczystość rozpoczęli  uczniowie, którzy  zaprezentowali program artystyczny pt. "Jak rozweselić Ziemię?", opowiadający o zagrożeniach ekologicznych i sposobach ich przeciwdziałania .Pani Dyrektor szkoły przedstawiła krótko zebranym historię powstania ekopracowni oraz podziękowała wszystkim za udział w jej tworzeniu. Po przecięciu wstęgi goście przekroczyli próg "magicznej pracowni". Tam zaangażowani uczniowie przeprowadzili szereg doświadczeń, dotyczących m.in.: biodegradacji, energii odnawialnej, obserwacji mikroskopowych, światła białego, badania obwodu elektrycznego, sprawdzania materiałów pod kątem przewodnictwa, z wykorzystaniem zakupionego sprzętu.