WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
07.11.2016

IV Forum Eksperckie

IV Forum Eksperckie - Racjonalizacja zużycia energii

Dnia 4 listopada 2016 roku na terenie WFOŚiG w Łodzi odbyło się IV Forum Eksperckie, którego tematem przewodnim była racjonalizacja zużycia energii. W ramach otwartych drzwi WFOŚiGW w Łodzi  samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy i pracodawcy debatowali nad zintensyfikowaniem działań przeciwdziałających zanieczyszczeniu powietrza w naszym województwie. Problem ten niestety dotyczy kilku naszych miast dlatego też dobre praktyki w tym zakresie zgromadziły wielu zainteresowanych. Forum uroczyście zainaugurował Wiceprezes Zarządu WFOŚiGW w Łodzi Pan Andrzej Czapla, wykład wprowadzający "Wykorzystanie energii słonecznej w budynkach użyteczności publicznej" wygłosił Pan Łukasz Adrian przedstawiciel firmy APS-Ekoinnowacje. Nie mniej ważnym tematem było omówienie wzorca audytu energetycznego w świetle nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzoru kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przez Pana Michała Ścibiorka z NOT. Dobre praktyki zaprezentowali przedstawiciele Łowicza i Powiatu Zduńskowolskiego. Doradcy energetyczni zaprezentowali formy wsparcia dostępne w Funduszu.  Dyskusja zaowocowała wymianą doświadczeń i kontaktów co było ważnym celem tego spotkania.