WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
28.10.2016

Otwarcie nowej Eko-pracowni w Szkole Podstawowej nr 160 w Łodzi

W dniu 28.10.2016 r. w Szkole Podstawowej nr 160 w Łodzi odbyło się uroczyste otwarcie Eko-Pracowni pod tytułem ,,Nic, co w przyrodzie nie jest mi obce – czyli badam, obserwuję, poznaję”. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz przy wsparciu Rady Rodziców.

Dzięki nowo powstałej eko-pracowni uczniowie będą mogli zdobywać wiedzę w odnowionej i bardzo dobrze wyposażonej pracowni. Projekt powstał przy dużym zaangażowaniu Pani Krystyny Soskiej, nauczycielki przyrody. W uroczystym otwarciu Eko-pracowni oraz pokazowej lekcji przyrody z wykorzystaniem zakupionych dzięki dotacji pomocy dydaktycznych i sprzętu, wzięli udział m.in. Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi Pan Sylwester Pawłowski, inspektor Oddziału Organizacji Szkół Publicznych Wydziału Edukacji Pan Marcin Józefaciuk, przedstawiciele Rady Osiedla ,,Stare Polesie" oraz Rady Rodziców. WFOŚiGW w Łodzi reprezentowała Pani Wiesława Szczawińska.