WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
14.09.2016

III Forum Eksperckie - Przyrodnicze Perły Województwa Łódzkiego

Pragniemy serdecznie zaprosić na III Forum Eksperckie dotyczące innowacyjnych rozwiązań WFOŚiGW w Łodzi, które odbędzie się 30 września 2016 r. w siedzibie Funduszu. Spotkanie dedykowane jest przedstawicielom JST zajmujących się zielenią, projektantom, wykonawcom rewaloryzacji parków i wszystkim zainteresowanym tematem. Ma ono na celu promować nowe rozwiązania Funduszu  w dziedzinie ochrony przyrody. Podczas tego spotkania celem nadrzędnym będzie zacieśnienie współpracy środowiska i wymiana doświadczeń. Celem szczegółowym forum będzie zaprezentowanie nowej siedziby i oferty Funduszu. WFOŚiGW w Łodzi ma misję by stać się platformą innowacyjnych rozwiązań na polu ochrony przyrody i miejscem przyjaznym i wspierającym środowisko  w krzewieniu ekologii w „mojej małej ojczyźnie”.

PROGRAM:

10.00 - 10.15   oficjalne otwarcie III Forum Eksperckiego
10.15 - 10.45   wykład inauguracyjny Ochrona parków zabytkowych w województwie łódzkim - Stanisław Styczyński - Wiceprezes Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew.
10.45 - 11.00   Zieleń naturalnym bogactwem prezentacja wsparcia WFOŚiGW w Łodzi w obszarze ochrony przyrody - Ewa Czarnecka Kierownik Zespołu ds. Projektów Nieinwestycyjnych.
11.00 - 11.30  Dobre praktyki w rewitalizacji parków przykłady dobrych praktyk wzorcowych rewitalizacji (Kutno - Jacek Boczkaj Z-ca Prezydenta Kutna, Łódź - Maria Kaczmarska rzecznik prasowy ZZM, Piotrków Trybunalski - Jolanta Kopeć Kierownik Biura Partnerstwa i Funduszy Urzedu Miasta).  Dyskusja panelowa.
11.30 - 12.00   Drzwi otwarte - zwiedzanie siedziby Funduszu, konsultacje z pracownikami WFOŚiGW w Łodzi, poczęstunek.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres: promocja@wfosigw.lodz.pl  do dnia 26 września 2016 r.

W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących danych: imię,  nazwisko, instytucja, zajmowane stanowisko, kontakt mailowy i telefoniczny. Decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu poinformujemy drogą elektroniczną.
Ilość miejsc ograniczona.