WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
26.08.2016

Konwent Prezesów WFOŚiGW

W dniu 25 sierpnia 2016 r. WFOŚiGW w Łodzi odbył się Konwent Prezesów Funduszy z całego kraju. Podczas spotkania zaprezentowano przykłady dotyczące gospodarki odpadami w oparciu o działalność  spółki „EKO-REGION” oraz zasygnalizowano problemy dotyczące planu gospodarowania odpadami komunalnymi na przykładzie województwa łódzkiego, a następnie Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi Pan Bohdan Cezary Dierżek przedstawił przedsięwzięcia z zakresu gospodarowania odpadami finansowane przez łódzki Fundusz. W trakcie Konwentu Prezesi rozmawiali o sprawach istotnych w działalności WFOŚiGW. Ponadto w trakcie spotkania zostały podpisane aneksy do umowy z NFOŚiGW dotyczącej Projektów Doradztwa Energetycznego. W Konwencie uczestniczył przedstawiciel NFOŚiGW Pan Grzegorz Witkowski p.o. Kierownika Zespołu ds. Współpracy Regionalnej.  

.