WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
19.08.2016

Projekt Strategii działania WFOŚiGW w Łodzi na lata 2017-2020

Realizując przyjętą w WFOŚiGW w Łodzi politykę transparentności podejmowanych działań  oraz zasadę konsultacji  społecznych  udostępniamy Państwu projekt Strategii działania WFOŚiGW w Łodzi na lata 2017-2020. Zapraszamy Państwa i informujemy o możliwości zgłoszenia uwag i propozycji do przygotowanego projektu Strategii.


Uwagi można zgłaszać w terminie do  05  września 2016 r. droga elektroniczną na adres e-mail: dlinowiecka@wfosigw.lodz.pl .
Po zakończeniu konsultacji społecznych, rozpatrzeniu zgłoszonych uwag oraz korekcie i edycji tekstu zostanie przygotowany ostateczny projekt dokumentu.

Do pobrania: