WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
15.07.2016

Zamknięcie naboru wniosków na zadania dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że z dniem 15.07.2016 r. zamyka nabór wniosków o udzielenie dofinansowania z dziedziny Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi w formie dotacji zarówno w ramach Programu "SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest WFOŚiGW", jak również ze środków własnych WFOŚiGW w Łodzi, z uwagi na wyczerpanie zaplanowanej puli środków na ten cel. Wnioski złożone pomimo zamknięcia naboru zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i odesłane Wnioskodawcom.