WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
06.07.2016

Webinarium dot. naboru wniosków w ramach I Osi Priorytetowej PO IiŚ 2014-2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż w dniu 12.07.2016 o godz. 11.00 odbędzie się webinarium dot. naboru wniosków w ramach następujących działań I Osi Priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

  • Działanie 1.2. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach
  • Działanie 1.3.2.Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym
  • Działanie 1.5.Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
  • Działanie 1.6. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji

Rejestracja na stronie:
http://www.covenantofmayors.eu/agenda_en.html?id_event=1540