WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
30.06.2016

Zamknięcie naboru wniosków dla Programu Priorytetowego (dla JST i SP ZOZ, nie dotyczy osób fizycznych)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że z dniem 04.07.2016 r. zamyka nabór wniosków o udzielenie dofinansowania z dziedziny Ochrona Powietrza w formie pożyczki i dotacji w ramach Programu „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - II edycja”, z uwagi na wyczerpanie puli środków zaplanowanych na jego realizację.

Wnioski złożone pomimo zamknięcia naboru zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i odesłane Wnioskodawcom. Jednocześnie informujemy, że wkrótce rozpoczniemy prace nad nową edycją Programu. Informacje na ten temat umieszczone zostaną na stronie internetowej Funduszu.