WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
28.06.2016

Kolorowa Lokomotywa - Na zielonym szlaku 2016 - projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci

W dniu 27 czerwca 2016 r. już po raz czwarty raz ruszyła w region "Kolorowa Lokomotywa - Na zielonym szlaku 2016 - projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego". W tej edycji dołączył kolejny wagonik - ŁÓDŹ. Dzięki temu zwiększyła się grupa dzieci poszerzających poziom świadomości ekologicznej. Działania warsztatowe mają na celu edukować i pobudzić w młodych ludziach potrzebę zgłębiania wiedzy z zakresu ochrony środowiska, wykształcić postawy proekologiczne, obudzić w odbiorcach indywidualną odpowiedzialność za stan środowiska.

Uczestnicy będę ukierunkowani na obudzenie talentów i pasji w działaniach artystycznych inspirowanych przyrodą regionu. W ramach projektu odbędą się: warsztaty ekologiczno-artystyczne, wycieczki ekologiczne do 6 Parków Krajobrazowych w województwie łódzkim, warsztaty pt. "Spacer młodego tropiciela" w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie oraz zajęcia w Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie. Ponadto dzieci będą miały możliwość wzięcia udziału w 3 konkursach tematycznych: konkurs fotograficzny "Natura oczami dziecka", konkurs plastyczny "Przyroda wokół nas", konkurs sztuki ludowej i rękodzieła "Sztuka bliska naturze".

27 czerwca odbyła się w Łódzkim Domu Kultury inauguracja 4. edycji projektu. Udział w niej wzieli Pan Witold Stępień - Marszałek Województwa Łódzkiego, Pani Katarzyna Krakowska - zastępca dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi reprezentowała p. Wiesława Szczawińska. W uroczystej inauguracji wzięły także udział dzieci z Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu oraz reprezentantci miast partnerskich projektu.

Projekt "Kolorowa Lokomotywa - Na zielonym szlaku 2016 - projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego" został dofinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi na kwotę ponad 173 tyś. złotych.