WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
10.06.2016

I Forum Eksperckie w WFOŚiGW w Łodzi

Dnia 10 czerwca 2016 r na terenie WFOŚiG w Łodzi odbyło się I Forum Eksperckie dotyczące edukacji ekologicznej. W spotkaniu uczestniczyło 76 osób reprezentujących różne szczeble środowiska oświatowego z całego województwa łódzkiego. Głównym tematem było wypracowanie nowych innowacyjnych rozwiązań dotyczących edukacji ekologicznej na bazie zdobytych doświadczeń i nowych możliwości związanych z energooszczędną siedzibą Funduszu i powstającą nową pracownią edukacyjną. Forum uroczyście zainaugurował Wiceprezes Zarządu WFOŚiGW w Łodzi Pan Wiesław Łukomski, a wykład wprowadzający wygłosił prof. Romuald Olaczek.

W trakcie Forum pojawiły się wnioski i sugestie proponowane przez uczestników dotyczące nowych obszarów działań z zakresu edukacji ekologicznej.