WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
31.05.2016

WFOŚiGW w Łodzi uzyskał Certyfikat EMAS

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pozytywnie przeszedł proces sprawdzający spełnienie wymagań prawnych dotyczących środowiska i w dniu 23.05.2016 r. został wpisany, do prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, rejestru EMAS. W dniu 24.05.2016 r. w siedzibie Ministerstwa Środowiska, w trakcie II Konferencji Zielona Administracja za sprawą EMAS, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Pan Paweł Sałek oraz Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska - Pan Krzysztof Lissowski wręczył Certyfikat EMAS reprezentującym WFOŚiGW w Łodzi Pani Krystynie Czechowskiej – Dyrektorowi Biura Funduszu oraz Pani Marzenie Ciechulskiej – Kierownikowi Zespołu Systemu Zarządzania.


Jesteśmy trzecią organizacją w województwie łódzkim oraz trzecim wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, który uzyskał Certyfikat EMAS. Jest to wspólny sukces wszystkich pracowników WFOŚiGW w Łodzi.