WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
18.05.2016

Decyzja Zarządu WFOŚiGW w Łodzi w sprawie finansowania zadań dotyczących programu lub aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podjął decyzję o  finansowaniu zadań  dotyczących programu lub aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest w sposób następujący:

  • opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest - do 90% kosztów całkowitego zadania zgodnie z § 14 pkt 2 "Zasad udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi";
  • opracowanie aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Wnioskodawców, którzy nie korzystali z dofinansowania Funduszu na opracowanie ww. programu - do 50 % kosztu całkowitego zadania.

Jednocześnie informujemy, że Fundusz nie będzie finansował opracowania aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest, w sytuacji gdy w latach poprzednich Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest.