WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
25.04.2016

Decyzja Zarządu WFOŚiGW w Łodzi w sprawie dofinansowania zadań dotyczących lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi postanowił, że nie będzie dofinansowywał zadań dotyczących sporządzenia inwentaryzacji stanu lasów i uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

.