WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
21.04.2016

Światowy Dzień Ziemi 2016 - pod hasłem "Palący Temat - Niska Emisja!"

Światowy Dzień Ziemi to prowadzona na całym świecie akcja promocji postaw ekologicznych w społeczeństwie. Związane z nią imprezy i wydarzenia organizowane są corocznie wiosną w wielu krajach. Wiosenna równonoc na Półkuli Północnej to w kulturze wielu społeczeństw moment szczególny w powtarzającym się corocznie cyklu funkcjonowania przyrody. Jest symbolem odrodzenia, pojawiania się na świecie nowego życia i równowagi. Jako pierwszy z ideą obchodzonego na całym świecie Dnia Ziemi wystąpił John McConnell, na konferencji UNESCO dotyczącej środowiska naturalnego w 1969 r. Potrzeba poszukiwania równowagi w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska została poparta przez ONZ. Światowy Dzień Ziemi, obchodzony jest w dniu 22 kwietnia, na świecie od ponad 40 lat, a w Polsce od 1990 roku. Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi poświęcone są problemom związanym z ochroną powietrza i przeciwdziałaniu tzw. niskiej emisji.

.