WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
17.03.2016

Terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2015

W nawiązaniu do prośby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego NFOŚiGW umieścił na swojej stronie internetowej komunikat dotyczący przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych.

Komunikat znajduje się on pod poniższym:

 

Komunikat dotyczy obowiązków względem urzędów marszałkowskich, GIOŚ oraz NFOŚiGW. Jego celem jest zwiększenie ilości przekazywanych wykazów i sprawozdań, a także wzrost wnoszonych opłat środowiskowych. W ocenie NFOŚiGW zasadne jest, aby informacje na temat opłat za korzystanie ze środowiska zamieszczali na swoich stronach internetowych - także inni beneficjenci opłat tj. powiaty, gminy oraz WFOŚiGW, co pozwoli dotrzeć do zdecydowanie większej ilości odbiorców.

Rachunkiem bankowym NFOŚiGW dla wpłat opłat za usunięcie drzew lub krzewów oraz kar, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (nakładanych przez marszałków województw) jest rachunek prowadzony w BGK Oddział w Warszawie o nr: 28 1130 1062 0000 0109 9520 0001.