WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
17.03.2016

Informacja na temat szkolenia z zakresu polityki antykorupcyjnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zachęca do podniesienia świadomości w zakresie prawodawstwa oraz polityki antykorupcyjnej. W związku z powyższym informujemy, że Centralne Biuro Antykorupcyjne realizuje projekt pn. "Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych", finansowany ze środków Programu Zapobiegania i Zwalczania Przestępczości (ang. Prevention of and Fight against Crime - ISEC). W ramach projektu została uruchomiona ogólnodostępna platforma e-learningowa, zawierająca szkolenia antykorupcyjne, dedykowane m. in. przedstawicielom administracji publicznej.


Są one podzielone na trzy bloki tematyczne, tj.:

  • Korupcja w administracji publicznej (prawne i instytucjonalne instrumenty walki z korupcją),
  • Korupcja w biznesie (rozwiązania antykorupcyjne w obrocie prawnym i gospodarczym),
  • Społeczne skutki korupcji (wpływ korupcji na deficyt budżetowy oraz jej związek ze zjawiskami społecznymi typu kryzys czy bezrobocie).


Informację na temat tego szkolenia znajdziecie Państwo na stronie:

Zamieszczone są tam instrukcje rejestracji i logowania oraz wsparcie techniczne dla użytkowników. Każdy z bloków zakończony jest testem wiedzy, po zaliczeniu którego uczestnik otrzyma stosowny certyfikat.

Zachęcamy do uczestnictwa!