WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
08.02.2016

Dofinansowanie na krajowy wkład własny ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż w roku 2016 będzie współfinansował przedsięwzięcia finansowane z udziałem bezzwrotnych środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub z innych funduszy zagranicznych, celem umożliwienia zbilansowania kosztów zadania i zapewnienia krajowego wkładu własnego.

Dofinansowanie to będzie udzielane wyłącznie w formie preferencyjnej pożyczki. Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym pożyczek stanowiących krajowy wkład własny wynosi r = (s.r.w. - 3,25 p.p.), lecz nie mniej niż 1,5%, okres spłaty - do 15 lat od dnia upływu okresu karencji.
Zachęcamy do ubiegania się o niniejsze dofinansowanie.