WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
25.01.2016

Wkrótce rozpoczynamy nabór wniosków - tryb ciągły

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż w zakładce „Dla Beneficjentów – Formularze wniosków”, zostały zamieszczone nowe formularze dla wniosków rozpatrywanych w ramach trybu ciągłego, zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej. Natomiast aktualne formularze dla „Programu Priorytetowego – dofinansowania inwestycji zagospodarowania odpadów komunalnych w celu uzyskania przez nie statusu Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)” znajdują się w zakładce „Dla Beneficjentów – Programy Priorytetowe”.
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie.

Nabór wniosków rozpoczynamy z dniem 1 lutego br.

.