WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
21.01.2016

Harmonogram naboru wniosków rozpatrywanych poza trybem ciągłym w 2016 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż zatwierdzono harmonogram naboru wniosków konkursowych z dziedziny Edukacja Ekologiczna, Ochrona Przyrody i Krajobrazu oraz naboru wniosków PJB, dotyczących projektów nieinwestycyjnych na 2016 r.

Do pobrania: