WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
15.01.2016

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w roku 2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż do dnia 25.01.2016 r. na stronie internetowej Funduszu w zakładce Dla Beneficjentów zostaną zamieszczone informacje o wznowieniu naboru wniosków o dofinansowanie na rok 2016 wraz z nowymi formularzami i terminarzem planowanych naborów dla wniosków rozpatrywanych w trybie konkursowym oraz w ramach programów priorytetowych.

Informacje o naborach, regulaminy konkursów i ewentualne inne szczegółowe warunki udzielania wsparcia będą sukcesywnie zamieszczane w Aktualnościach oraz innych dedykowanych zakładkach, takich jak Konkursy, czy Programy Priorytetowe.
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi zasadami udzielania pomocy finansowej. Dostępne są one pod poniższym linkiem: