WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
14.12.2015

Aktualizacja informacji nt. Programu Priorytetowego "Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego".

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż przedłużony został termin obowiązywania Programu Priorytetowego pn. "Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego" oraz zwiększona została pula środków o 5 mln zł.

Nabór wniosków prowadzony będzie w systemie ciągłym do dnia 31 sierpnia 2016 roku lub do wyczerpania puli środków zaplanowanych przez Fundusz. Treść Programu Priorytetowego dostępna jest  w zakładce Programy Priorytetowe.