WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
07.12.2015

Szkoły w Piotrkowie Trybunalskim mają kolejne ekopracownie

W dniu 27.11.2015r. w Zespole  Szkolno - Gimnazjalnym  nr 1 miało miejsce uroczyste otwarcie dwóch  ekopracowni dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach projektu "Moja wymarzona ekopracownia".

Wśród zaproszonych gości znaleźli się:

  • Pan Andrzej Czapla - Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi,
  • Pani Krystyna Czechowska - Dyrektor Biura WFOŚiGW w Łodzi,
  • Pan Radosław Kaczmarek - Kierownik Referatu Edukacji Urzędu Miasta,
  • Pani Marlena Wężyk - Głowacka - przewodnicząca Rady Rodziców,
  • Proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego - ksiądz kanonik Paweł Lipiński.

Otwarcie ekopracowni rozpoczął Dyrektor szkoły Pan Krzysztof Kuczerski powitaniem gości, po czym tradycyjnie nastąpiło przecięcie wstęgi. Następnie głos zabrali przedstawiciele WFOŚiGW w Łodzi oraz PaniMarlena Wężyk - Głowacka.  Uroczyste otwarcie ekopracowni uświetniła pokazowa lekcja  "Ciekawej lekcji chemii", a całość zwieńczyła prezentacja przygotowana przez uczniów szkoły podstawowej.