WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
20.11.2015

Informacja dla spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż nie opracowywał i nie ogłaszał żadnego programu priorytetowego z przeznaczeniem dla spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych na realizację zadań w zakresie usuwania zsypów azbestowych i montażu instalacji systemu z sortowaniem odpadów w budynkach wielokondygnacyjnych. Fundusz nie współpracuje także z żadnymi podmiotami w zakresie modernizacji instalacji zsypowych w mieszkalnych budynkach wielokondygnacyjnych. Z aktualną ofertą Funduszu mogą się Państwo zapoznać bezpośrednio na stronie internetowej www.zainwestujwekologie.pl

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikami Funduszu.

.