WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
23.01.2009

Wyniki naboru

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Określenie stanowiska pracy: Inspektor w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w.w stanowisko została wybrana Pani Karolina Piłacińska , zamieszkała w Konstantynowie Łódzkim .

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Określenie stanowiska pracy: Inspektor w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w.w stanowisko została wybrana Pani Karolina Piłacińska , zamieszkała w Konstantynowie Łódzkim .

Uzasadnienie dokonanego naboru:
Wyniki testu wskazują na posiadanie przez Kandydata wiedzy teoretycznej niezbędnej do wykonywania pracy na stanowisku Inspektor w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła posiadanie wymaganych kompetencji oraz predyspozycji Kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku, na które przeprowadzany był nabór.