WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
29.09.2014

Przedstawiciel Funduszu na otwarciu sali edukacyjnej Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu

W dniu 27 września 2014 r. odbyło się oficjalne otwarcie nowoczesnej sali edukacyjnej w Sieradzu.

Bez wahania można można stwierdzić, że projekt ma charakter innowacyjny. Pracownia nie została utworzona w placówce edukacyjnej, lecz na terenie stacji przeładunkowej odpadów komunalnych. Dzięki temu, korzystające z sali dzieci i młodzież, mają niepowtarzalną okazję do zapoznania się z tematyką gospodarki odpadami. Na uroczyste otwarcie sali przybyło wielu Gości, którzy uczestniczyli w lekcji ekologii, jaka zazwyczaj jest w tej sali organizowana.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in.:

  • Pan Jacek Walczak - Prezydent Sieradza,
  • Pan Tomasz Olejnik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu,
  • Pan Daniel Tylak - Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina",
  • Pan Piotr Szewczyk - Dyrektor Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" w Cekowie,
  • Pani Krystyna Czechowska - Zastępca Kierownika Zespołu ds. Funduszy Europejskich w WFOŚiGW w Łodzi.

Według założeń projektu ta edukacyjna placówka będzie głównie przeznaczona dla dzieci z terenu gminy Sieradz, Wróblew, Warta, Goszczanów oraz miasta Sieradz. Jednakże Pan Piotr Szewczyk -  Dyrektor Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" w Cekowie zapowiedział, że mile widziany jest udział dzieci z placówek spoza Związku.

Wartość całkowita projektu wyniosła 180 tys. złotych. WFOŚiGW w Łodzi wsparł finansowo to zadanie na kwotę: 100 tys. złotych.