WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
30.01.2009

Wyniki postępowania przetargowego

Zgodnie z art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - PZP, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego RZP/ZA/U/PN/04/09 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133 000 euro na usługi telefonii komórkowej oraz dostawę nowych telefonów komórkowych na potrzeby WFOŚiGW w Łodzi, ogłoszonego w dniu 19.01.2009 r. zostało zakończone wyborem wykonawcy. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z punktacją na podstawie kryterium cenowego:

Zgodnie z art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - PZP, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego RZP/ZA/U/PN/04/09 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133 000 euro na usługi telefonii komórkowej oraz dostawę nowych telefonów komórkowych na potrzeby WFOŚiGW w Łodzi, ogłoszonego w dniu 19.01.2009 r. zostało zakończone wyborem wykonawcy. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z punktacją na podstawie kryterium cenowego:

Oferent: PTK. Centertel Sp z o.o., ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa
Punktacja: 100 pkt.