WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
18.02.2009

Informacja o konsultacjach społecznych

W imieniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie uprzejmie informujemy, iż 22 grudnia 2008 r. rozpoczęła się III tura konsultacji społecznych, w ramach wdrażania prawa unijnego – Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Celem konsultacji jest pozyskanie opinii grup społecznych, użytkowników wód w zakresie “Projektu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza”. Zebrane uwagi oraz wyniki konsultacji będą stanowiły podstawę do podjęcia decyzji w zakresie planowanych prac, zmierzających do poprawy stanu wód w Polsce do 2015 r. Działania te będą miały bezpośredni wpływ na wypracowanie zasad gospodarowania wodami, stan zasobów wodnych oraz warunki rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju.

W imieniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie uprzejmie informujemy, iż 22 grudnia 2008 r. rozpoczęła się III tura konsultacji społecznych, w ramach wdrażania prawa unijnego ? Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Celem konsultacji jest pozyskanie opinii grup społecznych, użytkowników wód w zakresie ?Projektu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza?. Zebrane uwagi oraz wyniki konsultacji będą stanowiły podstawę do podjęcia decyzji w zakresie planowanych prac, zmierzających do poprawy stanu wód w Polsce do 2015 r. Działania te będą miały bezpośredni wpływ na wypracowanie zasad gospodarowania wodami, stan zasobów wodnych oraz warunki rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju.

Zapraszamy Państwa do udziału w III turze konsultacji społecznych poświęconej ?Projektowi planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza?, która trwa od 22 grudnia 2008 r. do 22 czerwca 2009 r. Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie:
www.rzgw.warszawa.pl

Więcej informacji na temat Ramowej Dyrektywy Wodnej dostępnych jest na stronie internetowej :
http://www.rdw.org.pl